webdev blog carp fishing blogJavaScript

JavaScript is een scripttaal voor het verlevendigen en interactiever maken van webdocumenten

JavaScript kan gebruikt worden voor zaken zoals formulier gegevens valideren, uitklapmenu's, kalenders, animaties en spelletjes.

JavaScript is een zgn client side technologie. Dit betekend dat de javascript code uitgevoerd word in de browser waarmee een webdocument geopend wordt. Dus niet op de server waar het document staat (zoals PHP) maar lokaal, op de machine van de bezoeker.

Dit brengt een aantal voor en nadelen met zich mee;

  • Om een actie op de pagina te bewerkstelligen hoeft er geen verkeer plaats te vinden tussen de browser (de client) en de server.
    Dit scheelt tijd en netwerkverkeer bij het valideren van gegevens, uitklappen van menu's, enzovoorts.
  • De juiste werking van JavaScript is afhankelijk van de ondersteuning door het programma waar een webpagina mee geopend word.
  • Individuele gebruikers kunnen JavaScript ondersteuning uit zetten in hun browser. Meer en meer internet gebruikers doen dat wegens beveiligings issues en ongewenste zaken als pop-ups en andere meer duistere toepassingen van javascript op sommige sites.

Miranet Webdesign kiest ervoor om javascript beperkt in te zetten in websites en applicaties die publiekelijk toegankelijk moeten zijn.
Voor intranet en bedrijfstoepassingen kan JavaScript afhankelijk van de beveiligings eisen van het betreffende project onbeperkt ingezet worden.

Start > diensten> webdesign> javascript...

inloggen validate
x